Тайский разговорник для туриста с произношением

Медицинский уголок

Фраза на русскомПроизношениеПеревод
Боль тупая, продолжительнаяПуатปวด
БольТепเจ็บ
Боль острая, резкаяСэ: пแสบ
ПереломХакหัก
ПорезБа: тบาด
Амбулаторная картаБат пху: пу: эйบัตร ผู้ ป่วย
Быть больнымПу: эйป่วย
ДиагнозВи-нит-чай ро: кวินิจฉัยโรค
ЗаболеватьЛом-тьепล้มเจ็บ
Задержать дыханиеКлан-лом-ха: й-тьайกลั้นลมหายใจ
ЗдоровьеСу-кха-пха: пสุขภาพ
МедикаментыВе: т-ча-пханเวชภัณฑ์
Хорошее здоровьеСу-кха-пха: п ди:สุขภาพดี
Плохое здоровьеСу-кха-пха: п май ди:สุขภาพไม่ดี
Курение плохо влияет на ваше здоровьеСу: п бу ри: май ди: то су-кха-пха: пสุขภาพไม่ดี
ТерапевтНак-бам-бат-ро: кนักบำบัดโรค
ФизиотерапевтНак-ка: й-пха:-бам-батนักกายภาพบำบัด
ХирургСан-ла-йа-пхэ: тศัลยแพทย์
Абсцесс, нарыв, гнойникФи:ฝี
АллергияПхэ:แพ้
Анемия, малокровиеЛы: ат-тьа: нгเลือดจาง
АппендицитРо: к-сай-тингโรคไส้ติ่ง
АстмаРо: к-хы: тโรคหืด
Базетова болезньРо: к-кхо:-пхо: к-та:-по: нโรคคอพอกตาโปน
БеременностьТанг-тхонгตั้งท้อง
Бери-бериРо: к-неп-ча:โรคเหน็บชา
БессонницаНо: н-май-лапนอนไม่หลับ
БешенствоРо: к-ма:-ба:โรคหมาบ้า
БронхитЛо: д-лом-ак-се: пหลอดลมอักเสบ
Брюшной тифРа: к-са: тรากสาด
Ветряная оспаРо: к-сук-сайโรคสุกใส
Газы в кишечникеЛомลม
ГоловокружениеВиа: н-хуаเวียนหัว
ГонореяРо: к-но: нг-найโรคหนองใน
ГрыжаЛонг-факลงฝัก
Денге, тропическая лихорадкаРо: к-кхай-денг-ке:โรคไข้เด็งเก้
Диарея, поносРо: к-тхонг-ру: ангโรคท้องร่วง
ДизентерияРо: к-битโรคบิด
ДифтерияРо: к-кхо:-ти: пโรคไข้คอตีบ
ЖарКхайไข้
ЖелтухаРо: к-нам-ди:-са: нโรคน้ำดีซ่าน
Женские болезниРо: к-ча-пхо-са-три:โรคเฉพาะสตรี
ЗапорТхонг пху: кท้องผูก
ЗобРо: к-кхо:-пхо: кโรคคอพอก
ИмпотенцияКа: м-та: й-да: нกามตายด้าน
Инфекционные заболеванияРо: к-тит то:โรคติดต่อ
КашельАйไอ
КорьРо: к-хатโรคหัด
КраснухаРо: к-хы: атโรคเหือด
Лейкемия, белокровиеЛы: ат-кха: уเลือดขาว
МалярияМа: ле: риаมาเลเรีย
Морская болезньРо: к-мау-кхлы: нโรคเมาคลื่น
НеврастенияРо: к-пра-са: т-о: нโรคประสาทอ่อน
ОзнобУатหวัด
Опасная болезньРо: к-пхайโรคภัย
ОпухольБуамบวม
ОспаРо: к-фи:-да: тโรคฝืดาษ
Падать в обморок, терять сознаниеПен-ломเป็นลม
ПараличРо: к-ам-ма-пха: тโรคอัมพาด
ПереломХакหัก
ПерхотьРанг-кхэ:รังแค
Пищевое отравлениеА: ха: н пен пхитอาหารเป็นพิษ
ПодаграРо: к-кауโรคเก๊าท์
Порок сердцаРо: к-хуа-тьайโรคหัวใจ
ПроказаРо: к-ры: анโรคเรื้อน
Психическое заболеваниеРо: к-тьитโรคจิตต์
РакРо: к-ма-ренгโรคมะเร็ง
РанаБа: т-тепบาดเจ็บ
РахитРо: к-кра-ду: к-о: нโรคกระดูกอ่อน
РевматизмРо: к-пу: ат-кхо:โรคปวดจข่้อ
Рожа, рожистое воспалениеРо: к-фай-ла: м-тхунгโรคไฟลามทุ่ง
СвинкаРо: к-кха: нг-тху: мโรคคางทูม
СкарлатинаРо: к-дам-дэ: нгโรคไข้ดำแดง
СлабостьПен-ломเป็นลม
СпидРо: к-е: тโรคเอดส์
ТуберкулёзВан-на-ро: кวัณโรค
Холера (чума)Ро: к-ха:โรคห่า
ЭпидемияРо: к-ра-ба: тโรคระบาด
ЭпилепсияЛом-ба:-му:ลมบ้าหมู
Анестезирующее средствоЙа:-ра-нгап кхуа: м-ру:-сыкยาระงับความรู้สึก
БактерицидЙа:-кха:-чы: а-ро: кยาฆ่าเชี้อโรค
Болеутоляющее средствоЙа:-кэ:-пу: атยาแก้ปวด
Ветрогонное средствоЙа:-кхап-ломยาขับลม
ЖаропонижающееЙа:-кэ:-кхайยาแก้ไข้
Жаропонижающее средство (народное)Йа:-кхи: оуยาเขียว
Желудочное средствоЙа:-тха: тยาธาตุ
Зубная паста, зубной порошокЙа:-си:-фанยาสีฟัน
КаплиЙа:-йо: тยาหยอด
Лекарство, медикаментыЙа:ยา
Лечебный отвар, декоктЙа:-томยาต้ม
Мазь (для втирания)Йа:-тха:ยาทา
МикстураЙа:-намยาน้ำ
Мочегонное средствоЙа:-кхап-пат-са:-ваยาขับบปัสสาวะ
Народное средство, лекарствоЙа:-кла: нг-ба: нยากลางบ้าน
Настойка на спирте, тинктураЙа:-до: нгยาดอง
ПастилкаЙа:-омยาอม
Пластырь, горчичникЙа:-пхо: кยาพอด
Потогонное средствоЙа:-кхап-нгы: аยาขับเหงื่อ
ПротивоядиеЙа:-кэ:-пхитยาแก้พิษ
СлабительноеЙа:-ру / йа:-тха: йยารุ / ยาถ่าย
СнотворноеЙа:-мау-лапยาเมาหลับ
Таблетка, пилюляЙа:-метยาเม็ด
Укрепляющее, тонизирующее средствоЙа:-бам-рунг-тха: тยาบำรุงธาตุ
Успокаивающее средствоЙа:-ра-нгап кхайยาระงับเส้นประสาท
Яд, отраваЙа:-пхитยาพิษ

Аптека

Попросите показать путь к ближайшей аптеке, произнеся вопрос «Тсинвэнь, дао цзуй цзинь дэ яодиень цзэньмэ цзоу?». Необязательно брать словарь китайского языка, чтобы попросить необходимые таблетки. Просто скажите: «Дайте, пожалуйста, что-нибудь от» (Тсин гэй во на игэ), а затем добавьте вид проблемы:

 • Головная боль — чжи тхоутхэн дэ яо.
 • Насморк — чжи шэнфэн дэ яо.
 • Кашель — чжи хайсоу дэ яо.
 • Понос — чжи фусе дэ яо.
 • Резкая боль — во яо чжитхуняо.

Не стесняйтесь объясняться в аптеке жестами, если у вас появились реальные проблемы со здоровьем. Фармацевты смогут подобрать необходимое лекарство и поспособствуют решению проблемы

Если же путешественнику резко стало плохо, то следует произнести «Во ганьцзюэ цзыцчи бухао» (я неважно себя чувствую). Также можно попросить вызывать врача при помощи следующих слов «Цин цзяо ися ишэн»

Транспорт

Довезите меня сюда (указываете место, написанное на визитке). 请把我送到这里。 Тсин ба во сундао чжэли.

Откройте багажник. 请打开行李舱吧。 Тсин дакхай синли цхан ба.

Здесь поверните налево. 这里往左拐。 Чжели ван цзуо гуай.

Здесь поверните направо. 这里往右拐。 Чжели ван ёу гуай.

Сколько стоит проезд на автобусе/метро? 公车/地铁票多少钱? [gōngchē/dìtiě piào duōshǎo qián] Гунчхэ/дитхе пхяо дуошао тсиень?

Где ближайшая остановка автобуса? 附近的公交车站在哪儿? Фуцзинь дэ гунцзяочхэчжань цзай нар?

Где ближайшая станция метро? 附近的地铁站在哪儿? Фуцзинь дэ дитхечжань цзай нар?

Какая следующая остановка (станция)? 下一站是什么站? Ся и чжань ши шеньмэ чжань?

Сколько остановок до (…)? 到 (…) 有多少站? Дао (…) дуошао чжань?

Какой автобус идет до (…)? 去 (…) 乘哪趟公交车? Тсюй (…) чхэн на тхан гунцзяочхэ?

Какая линия метро идет до (…)? 去 (…) 乘几号线地铁? Тсюй (…) чхэн цзихао сиень дитхе?

Скажите, пожалуйста, как пройти до (…)? 请问,到 (…) 怎么走? Тсинвэнь, дао (…) цзэньмэ цзоу?

Пожалуйста, довезите меня до (…) 请带我去 (…) Тсин дао во тсюй (…)

… аэропорта.飞机场。 фэй цзи чхан.

… ж/д вокзала. 火车站。 хуо чхэ чжань.

…ближайшей гостиницы. 最近的酒店。 цзуй цзинь дэ цзиудиень.

… ближайшего ресторана. 最近的饭馆。 цзуй цзинь дэ фаньгуань.

… ближайшего пляжа. 最近的海滨。 цзуй цзинь дэ хайбинь.

… ближайшего торгового центра. 最近的购物中心。 цзуй цзинь дэ гоу у чжун синь.

… ближайшего супермаркета 最近的超级市场。 цзуй цзинь дэ чхао цзи ши чхан.

… ближайшего парка. 最近的公园。 цзуй цзинь дэ гун юань.

… ближайшей аптеки. 最近的药店。 цзуй цзинь дэ яодиень.

Даты и время на турецком языке

 • Какое сегодня число? – Bugun ayin kaci? (буг’юн ай’ын кач’ы)
 • На прошлой неделе – Gecen hafta (геч’ен хафт’а)
 • Январь – Ocak (одж’як)
 • Февраль – Subat (шуб’ат)
 • Март – Mart (март)
 • Апрель – Nisan (нис’ан)
 • Май – Mayis (май’ыс)
 • Июнь – Naziran (хазир’ан)
 • Июль – Temmuz (тэмм’уз)
 • Август – Agustos (ауст’ос)
 • Сентябрь – Eylul (эйл’юль)
 • Октябрь – Ekim (эк’им)
 • Ноябрь – Kasim (кас’ым)
 • Декабрь – Aralik (арал’ык)
 • В этот понедельник – Bu Pazartesi (бу паз’артэси)
 • Понедельник – Pazartesi (паз’артэси)
 • Вторник – Sali (сал’ы)
 • Среда – Carsamba (чаршамб’а)
 • Четверг – Persembe (першемб’е)
 • Пятница – Cuma (джюм’а)
 • Суббота – Cumartesi (джюм’артеси)
 • Воскресенье – Pazar (паз’ар)
 • Завтра – Yarin (‘ярын)
 • Вчера – Dun (дюн)
 • Сегодня – Bugun (буг’юн)
 • Вечер – Aksam (акщ’ам)
 • Ночь – Gece (гедж’е)
 • Утро – Sabah (саб’ах)
 • День (после 12.00) – Ogleden sonra (ёйлед’эн сонр’а)
 • Сейчас 7 часов 3 минуты – Saat yadiyi uc geciyor (са’ат едий’и ючь геч’иёр)
 • Сейчас 3 часа 30 минут — Saat uc bucuk (са’ат юч буч’ук)
 • Сейчас 5 часов 45 минут – Saat dort (са’ат бешь кыркб’ешь)
 • Сейчас 2 часа дня – Saat iki (са’ат ик’и)
 • Сейчас час дня – Saat bir (са’ат бир)
 • Полдень – Yarim (яр’ым)
 • Полночь – Gece yarici (гедж’е ярыс’ы)
 • Сколько сейчас времени? – Saat kac? (са’ат кач)

Фразы в аэропорте

Посетить Китай проще всего, воспользовавшись услугами авиаперевозчиков. В аэропорту могут возникнуть определённые проблемы, в львиной доле случаев на помощь вновь придет разговорник. Возвращаясь домой, максимально быстро найдите зал отправления международных рейсов. Сделать это реально, использовав фразу «Тсинвэнь, гуоцзи чхуфаши цзай нали?».

Произнеся «Тсинвэнь, гуонэй чхуфаши цзай нали?», вы попросите показать вам ближайшую камеру хранения багажа. Перевод выражения «Цзай фэйцзичхан ёу мэйёу цзиши сиуси ши? Цзай нали?» на русском звучит как «В аэропорту есть комната для отдыха? Где ее найти?».

Особенности тайского языка

Общепринятым литературным тайским является центральный диалект. В устной речи в знак уважения в конце фразы мужчины говорят «крап», а женщины «каа». Например, «Здравствуйте!» тайский мужчина произнесет как «Савади крап!». Мужчины могут говорить и «кхрап». А в большинстве случаев от тайца вы услышите «кхап». Это тот же «кхрап» с пропущенным звуком «р». Женщины должны говорить «кха».

Если «кхрап» и «кха» произносить отдельно, это может означать согласие, утвердительный ответ («да»), «пожалуйста» и еще ряд значений, отражающих вежливое отношение к собеседнику. В конце фразы эти два слова являются аналогом старорусского «-с» («да-с», «конечно-с»), а также «пожалуйста». Например, «Мне, пожалуйста, бутылку воды» будет звучать как «Нам куат нынг кхрап» (дословно «Воды бутылку одну, пожалуйста»).

Производная слов «кхрап» и «кха» – «кхраппхом» – означает безусловное согласие с собеседником (по типу «Yes, sir!»). «Кхраппхом» одинаково произносят как мужчины, так и женщины.

Тайцы пользуются разными для мужчин и женщин личными местоимениями «я». «Пхом» – для сильного пола, «щан» – для представителей прекрасной половины человечества.

В отеле, гостинице

Не знаете, как на турецком языке заказать уборку в номере или попросить завтрак в номер? Не понимаете, что от вас требуют на ресепшн? Наш словарик слов на турецком для туристов поможет заселиться в отель и комфортно в нем отдыхать.

 • Есть ли номер…? – Daha… odalar var mi? (да’ха…ода’лар вар мы)
 • Могу я посмотреть номер? – Odayi gorebilir miyim? (ода’йы гёреби’лирмийим)
 • Номер на… этаже – Odniz…kattadir (ода’ныз… кат’тадыр)
 • На каком этаже? – Hangi kata? (‘ханги кат’та)
 • Какой номер комнаты? – Odamin numarasi kac? (ода’мын нумара’сы кач)
 • Есть ли скидки для детей? – Cocuk indirimi var mi? (чо’джук инди’рими вар’мы)
 • Сколько стоит номер? – Odanin fiyat nedir? (ода’нын фийа’ты не’дир)
 • Здесь есть бассейн? – Havuz var mi? (хав’уз в’армы)
 • Здесь есть спортивный зал? – Antreman odasi var mi? (антрем’ан одас’ы в’армы)
 • Здесь есть более просторный номер? – Daha buyuk odaniz var mi? (дах’а бю’юк одан’ыз в’армы)
 • Здесь есть более тихий номер? – Daha sakin odaniz var mi? (дах’а саак’ин одан’ыз в’армы)
 • С выходом в интернет? – Internete baglantili mi? (интэрнэт’э баалантыл’ымы)
 • С ванной комнатой в номере? – Tuvaletli, banyolu (тувалетл’и, баньёл’у)
 • У вас есть другой номер? – Baska odaniz var mi? (башк’а одан’ыз в’армы)
 • На неделю – Bir haftalik (бир хафтал’ык)
 • На две ночи – Iki gecelik (ики геджел’икь)
 • На одну ночь – Bir gecelik (бир геджел’икь)
 • Я резервировал ранее – Rezervasyonum var (резервасьён’ум вар)
 • На двоих – Iki kisilik (ики кишил’икь)
 • Для одного человека – Bir kisilik (бир кишил’икь)
 • Для меня забронирован номер – Rezervasyonum var (резервась’йонум вар)
 • Моя фамилия… – Benim adim… (бе’ним, а’дым…)
 • Я бы хотел номер – Bos odaniz var mi (бош одан’ыз в’армы)
 • Я уезжаю и хотел бы оплатить счета – Ayriliyorum, hesabi alabilir miyim (айрыл’ыёрум, хесаб’ы алабил’ирмийим)

Кто такие фаранги

Фарáнг – так тайцы называют белокожих иностранцев. Это не пренебрежительное и не уничижительное название. Собственно, у многих азиатских народов есть особые слова для именования «чужеземцев», просто для констатации факта не-принадлежности оного к местному национальному сообществу. По мнению самих тайцев, это название является разговорным сокращением слова фарангсéт (тайск. «французский») – французы, португальцы, голландцы и англичане были первыми европейскими державами, с которыми средневековый Сиам начал активно взаимодействовать. Подавляющее большинство тайцев относятся к «фарангам» нейтрально-уважительно.

Особенности тайского языка

Тайский язык – аналитический (грубо говоря, в нём отсутствуют склонения, спряжения и прочие виды словоизменения). Позиция слова в предложении или словосочетании определяет его функцию и значение. Например, «бан» означает «дом», «мэ» — «мама»; «бан мэ» означает «дом матери» (более точно – «родной (отчий) дом» в смысле дом, где ты чувствуешь себя дома, с родителями), а «мэ бан» — «домохозяйка» (дословно – «домашняя мать»).

Лексика современного тайского языка состоит из большого количества заимствований. Бóльшая их часть – из древнеиндийских языков санскрит и пали, а также из старокхмерского языка. Определенная доля заимствований пришла из китайского языка (чаошаньское наречие провинции Гуандун), а также за последние несколько десятилетий – огромное количество заимствований из английского.

Словесный фонд тайского языка очень богат. Многие понятия могут выражаться различными словами, в зависимости от контекста и стилистики речи – грубая речь, разговорная речь, стандартная (нейтральная), официальная, вежливая, нарочито-вежливая, а также два «ритуальных» стиля речи – в общении с представителями духовенства (буддийскими монахами) и в обращении к членам королевской семьи (так называемая «ратчасáп», «королевская речь»). В принципе, в меньшей степени это проявлено и в других языках, включая русский. Например, понятие «есть» можно передать словами «кушать», «есть», «вкушать», «трапезничать», «жрать» и т.д. В тайском – для примера – то же понятие передается словами «кин» (разговорно-нейтральная форма), «тхан» (вежливая форма), «борипхóк» (официальная форма), «рап-пратхáн» (нарочито-вежливая, официозная), «чан» (в общении с монахами), «савёй» («королевская речь»).

Приветствия и общие фразы по-Турецки

Когда мы приезжаем в какую-либо страну, очень хорошо знать хотя бы пару десятков слов и выражений на местном языке. Это очень помогает общению, способствует разрешению каких-то напряженных ситуаций, например с навязчивостью торговцев.

Даже если Вы не плохо владеете английским, выучите немного местных выражений. Чаще всего это вызовет большее расположение Вашего собеседника. Сначала общие фразы, приветствия, слова вежливости и просто полезные сочетания слов в русско-турецком разговорнике.

Здравствуйте! Привет!м’ер(х)аба (можно и без «х»)
тешекк’юр (эдэр’им)
большое спасибо!чок тэшэккюр эдэрим
пожалуйста!л’ютфен
Добрый день!гюнайд’ын
добрый вечер!ий’и гюньл’ер
доброй ночи!ий’и геджел’ер
До свидания (пожелание уходящему)гюле, гюле
даэв’ет
нетх’аир
извините!аффед’эрсиниз
приятного аппетита!афь’ет олс’ун!
Как поживаешь? (Как ты?)Насыл сын
О кейИок
Отлично, спасибо!и-‘и-йим, с’аолун
меня зовут…ад’ым…
приятно познакомиться!мемн’ун олд’ум
красиво, хорошогюзель
где туалет?Тувалет нэрэдэ?
большой / маленькийбюйюк / кюч’юкь
очень (много)чок
плохойфена
Можно?Мюмкюм
я хочуистийорум
я не хочуистимийорум
девушкакыз
автобусотобюс
чаевыебахшиш
Какой у Вас номер телефона?тэлеф’он нумаран’ыз н’эдир?
кто?  где? когда? что? как?ким? н’эрэдэ? зам’ан? нэ? н’асыл?
деньгипар’а
я прекрасно провел(а) времяхаарик’а зам’ан гечирд’им

Фразы, которые могут пригодиться в Таиланде

Не зря Таиланд называют страной улыбок. На каком бы языке вы не заговорили с местными жителями, в ответ они сначала обязательно улыбнутся. И только потом в силу своих возможностей попытаются поддержать беседу.

Не зря Таиланд называют страной улыбок. На каком бы языке вы не заговорили с местными жителями, в ответ они сначала обязательно улыбнутся. И только потом в силу своих возможностей попытаются поддержать беседу.  

1.Здравствуйте!

Произношение: Са ват ди, кап (если вы мужчина)/Са ват ди, каа (если вы женщина)

Начать разговор стоит именно с этой фразы. Кроме того, в Таиланде существует традиционная форма приветствия – вай. Тайцы, здороваясь, сжимают ладони вместе, поднимают их на уровне груди и делают наклон вперед. Конечно же, местные жители прекрасно понимают и не обижаются, когда иностранцы не используют вай.

2. Как добраться до моря?

Произношение: Витхи ка дейнтхан су тале

Невозможно представить посещение Таиланда без теплого моря и белоснежных пляжей. Туристов, приехавших в Паттайю или на Самуи, будет радовать Южно-Китайское море. А на Пхукете и в Краби гостей ждет встреча с удивительным Андаманским.

Независимо от времени года, температура воды в любом море, омывающем Таиланд, будет выше 25°С. Но не стоит забывать, что в сезон дождей с мая по сентябрь побережье тайских курортов чаще всего страдает от наплыва большого количества мусора.

3. Это острая еда? Мне не острое

Произношение: Пэд май? Май пэд, крап

Главной особенностью тайской кухни является ее острота. Поэтому, заглянув в местный ресторан, обязательно уточните у официанта о возможности приготовить не слишком острое блюдо. Самой популярной приправой в Таиланде является карри.

Его кладут в блюда из овощей, рыбы, мяса. К слову, некоторые рестораны пошли навстречу туристам и подают карри отдельно. Из блюд, которые обязательно нужно попробовать в Таиланде, — кисло-острый суп с морепродуктами и травами Том Ям.

4. Можно поехать с вами?

Произношение: Пай Дай Май

Что может быть лучше прогулки пешком? Только поездка на крытом трехколесном мотоцикле, более известном как тук-тук. Поймать такое транспортное средство на улице несложно – просто голосуйте у дороги.

Не забудьте, что водитель сделает остановку только по вашему требованию. Стоимость проезда на тук-тук невысокая. Например, на Пхукете из одной точки в другую вас доставят всего за 10 бат (ок. 20 рублей).

5. Сделайте мне массаж спины

Произношение: Чан тунка нуд ланг

Одним из важных пунктов визита в Таиланде является посещение массажного салона. Традиционный тайский массаж предлагают повсеместно. Стоимость таких услуг начинается от 200 бат (ок. 400 рублей). Ассортимент услуг огромен, начиная с массажа ног и заканчивая охлаждающим массажем плеч или спины, обгоревших на солнце.

6. Сколько это стоит?

Произношение: Ни тхао рай?

Ни один тайский курорт невозможно представить без уличных торговцев. Поэтому данная фраза будет полезна всем без исключения туристам.

Не забудьте, что цена, которую сначала называет таец, завышена минимум в два раза. Так что, не бойтесь торговаться.

Кроме того, покупая те или иные товары или продукты у одного и того же торговца, вы можете рассчитывать на небольшую скидку. Это, кстати, касается и массажных салонов.

7. Как пройти к Храму Истины?

Произношение: Я пай прасат май янг рай

Одна из самых главных достопримечательностей Таиланда — Храм Истины в Паттайе. Он считается самым большим деревянным храмом в мире, его высота более 100 метров.

Святилище открыто каждый день с 09:00 до 18:00, стоимость посещения начинается от 500 бат. Поблизости расположена статуя, исполняющая желания.

Она выполнена в виде двух фигур мифических животных, между которыми развешены железная тарелка и колокол. Обязательно ударьте по ним и загадайте самое сокровенное желание.

8. Спасибо!

Произношение: Капункап (если вы мужчина)/Капункаа (если вы женщина)

Пожалуй, это одно из самых употребляемых тайцами слов. Местные жители произносят его не только, чтобы выразить благодарность, но и вместо фразы «добро пожаловать». Не забывайте и вы благодарить дружелюбных жителей Таиланда, когда покупаете фрукты на рынке, довольным покидаете массажный салон или по окончании прогулки на слоне.

8. До свидания

Произношение: Лакон

Не забудьте сказать местным жителям «до свидания!». Поверьте, однажды побывав в этой дружелюбной стране, вы обязательно захотите вернуться сюда снова и сказать: «Са ват ди, кап!»

Подготовил Павел Устинов

В ресторане

Фраза на русскомПроизношениеПеревод
Без специй пожалуйстаКхо: май пет кхрап(кха)ขอไม่เผ็ด ครับ(ค่ะ)
РесторанРа: н, а: ха: нร้าน อาหาร
Сколько это стоит?Ни: тхау райนี่เท่าไร
Вкусно, вкусныйА-ро: йอร่อย
Не вкусно, не вкусныйМай а-ро: йไม่อร่อย
БутылкаКху: ат ขวด
ВилкаСо: м ส้อม
Кружка, чашкаТху: ай ถ้วย
ЛожкаЧо: н ช้อน
НожМи: т มีด
Палочки для едыТа-ки: ап ตะเกียบ
СтаканКэ: у แก้ว
ТарелкаТьа: н จาน
СольКлы: а เกลือ
СолёныйКхемเค็ม
ЛимонМана: у มะนาว
КислыйПри: еу เปรี้ยว
СахарНа: м-та: н น้ำตาล
СладкийВа: н หวาน
ПерецПхрикพริก
ОстрыйПхетเผ็ด
ВодаНа: м น้ำ
БезвкусныйТьы: д จืด
Хлеб, бисквитКханом-пангขนมปัง
ТостКханом-панг-пингขนมปังปิ้ง
Десерт — короткая лапша в сиропеСа: римซ่าหริ่ม
Рисовый десерт (рис свареный с молоком и сахаром)Кха: упа: йа: тข้าวปายาส
РисКха: уข้าว
Жареный рисКа: упхадข้าวผัด
АрбузТэ: нгмо:แตงโม
ЗавтракА: ха: н чауอาหารเช้า
ОбедА: ха: н тхи: ангอาหารเที่ยง
УжинА: ха: н йенอาหารเย็น
Вы голодны?Кхун хиу май кхрап(кха)คุณหิวไหม ครับ(ค่ะ)
Да. Я голоденЧай кхрап(кха) пхом (чан) хиу кхрап(кха)ใช่ ครับ(ค่ะ) ผม (ฉัน) หิว ครับ(ค่ะ)
Где вы хотите покушать?Кхун йа: к тя рап пратха: н тхи: най кхрап(кха)คุณอยากจะรับประทานที่ไหน ครับ(ค่ะ)
Пойдем в ресторан который находится на сой (переулок) 3Пай тхи: ра: н, а: ха: н тхи: йу: со: й са: м кхрап(кха)ไปที่ร้านอาหารที่อยู่ฃอยสาม ครับ(ค่ะ)
Что вы закажите?Кхун тя санг арай кхрап(кха)คุณจะสั่งอะไร ครับ(ค่ะ)
Я закажу суп том ям Пхом (чан) тя: санг том йам кхрап(кха)ผม (ฉัน) จะสั่งต้มยำ ครับ(ค่ะ)
Вкусно?Аро: й май кхрап(кха)อร่อยไหม ครับ(ค่ะ)
Очень вкусно!Аро: й ма: к ма: к кхрап(кха)อร่อยมากๆ ครับ(ค่ะ)
Что вы хотите выпить?Кхун тя йа: к ды: м арай кхрап(кха)คุณจะอยากคื่มอะไร ครับ(ค่ะ)
Пива пожалуйстаКхо: би: а кхрап(кха)ขอเบียร์ ครับ(ค่ะ)
Вы уже сыты?Кхун им ры: йанг кхрап(кха)คุณอิ่มหรือยัง ครับ(ค่ะ)
СытИм кхрап(кха)อิ่มแล้ว ครับ(ค่ะ)
Я вегетарианецПхом (чан) пен мангсавират кхрап(кха)ผม (ฉัน) เป็นมังสวิรัติ
Счет (пожалуйста)Чек бин (дуой) кхрап(кха)เช็คบิล (ด้วย) ครับ(ค่ะ)
Без специй (не остро)Кхо: май пет кхрап(кха)ขอไม่เผ็ด ครับ(ค่ะ)
Я не хочуПхом (чан) май ау кхрап(кха)ผม (ฉัน) ไม่เอา ครับ(ค่ะ)
Где находится уборная?Хо: нг нам йу: тхи: най кхрап(кха)ห้องน้ำอยู่ที่ไหน ครับ(ค่ะ)
Жареный рисКха: у пхатข้าวผัด
…с курицейКха: у пхат кайข้าวผัดไก่
…со свининойКха: у пхат му:ข้าวผัดหมู
…с говядинойКха: у пхат ны: а ข้าวผัดเนื้อ
…с морепродуктамиКха: у пхат тхале:ข้าวผัดทะเล
…с креветкамиКха: у пхат кунгข้าวผัดกุ้ง
Суп из рисовой лапшиКуай ти: еу ก๋วยเตี๋ยว
…с курицейКуай ти: еу кайก๋วยเตี๋ยวไก่
…со свининойКуай ти: еу му:ก๋วยเตี๋ยวหมู
…с говядинойКуай ти: еу ны: а ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
Яичная лапшаБа ми:บะหมี่
Яичная лапша со свининойБа ми: му: дэ: нг บะหมี่หมูแดง
ОмлетКхай тьи: еу ไข่เจียว
Жареное яйцоКхай да: у ไข่ดาว
БрендиЛау бранди:เหล้าบรั่นดี
ВиноЛау вайเหล้าไวน์
ВискиВитки:วิสกี้
ВодкаВотка:ว็อดก้า
ДжинЛау йинเหล้ายิน
ПивоБи: а เบียร์
РомЛау рамเหล้ารัม
Пиво сингхаСингสิงห์
ЧангЧа: нг ช้าง
ЛеоЛи: о ลีโอ
АчаА: ча:อาชา
ИсанскоеИ: са: н би: а อีสานเบียร์
Две большие бутылки пива чанг пожалуйстаКхо: би: а ча: нг кхуат йай со: нг кхуат кхрап(кха)ขอเบียร์ช้างขวดใหญ่สองขวด ครับ(ค่ะ)
Пиво (уже) закончилосьБи: а мот лэ: у кхрап(кха)เบียร์หมดแล้ว ครับ(ค่ะ)
Дорогая(ой), принеси мне одну бутылку пива сингхаТхи: рак кхо: ау би: а синг кхуат нынг ма хай пхом дуой кхрап(кха)ที่รัก ขอเอาเบียร์สิงห์ขวดหนึ่ง มาไห้ผมด้วย ครับ(ค่ะ)

Тайская виртуальная клавиатура

Те, кто хотел пообщаться с тайкой, не раз сталкивались с ситуацией, когда необходимо набрать текст на тайском, а далее его перевести.

Проблема заключается в том, что на компьютере нет установленной по умолчанию тайской раскладки.

Решить эту проблему может хороший сервис — тайская виртуальная клавиатура thai.virtualkeyboard.ru.Если возникнет необходимость перевести тайский текст на русский, воспользуйтесь ссылкой http://www.webtran.ru/translate/thai/.

P.S.: если вы хотите поделиться своей историей отдыха в другой стране (отзывом, рассказом о достопримечательностях), вы можете разместить ее на нашем сайте абсолютно бесплатно, отправив текст и фотографии на электронную почту ko-mers-ant@ya.ru. Условия размещения: текст от 2000 символов, включая пробелы, и минимум 3 качественные фотографии с отдыха в описываемом месте. В теме письма обязательно указать: прошу разместить статью на сайте tourwebring.com

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий