Как будет по тайски здравствуйте

В ресторане

Без специй пожалуйстаКхо: май пет кхрап(кха)ขอไม่เผ็ด ครับ(ค่ะ)
РесторанРа: н, а: ха: нร้าน อาหาร
Сколько это стоит?Ни: тхау райนี่เท่าไร
Вкусно, вкусныйА-ро: йอร่อย
Не вкусно, не вкусныйМай а-ро: йไม่อร่อย
БутылкаКху: атขวด
ВилкаСо: мส้อม
Кружка, чашкаТху: айถ้วย
ЛожкаЧо: нช้อน
НожМи: тมีด
Палочки для едыТа-ки: апตะเกียบ
СтаканКэ: уแก้ว
ТарелкаТьа: нจาน
СольКлы: аเกลือ
СолёныйКхемเค็ม
ЛимонМана: уมะนาว
КислыйПри: еуเปรี้ยว
СахарНа: м-та: нน้ำตาล
СладкийВа: нหวาน
ПерецПхрикพริก
ОстрыйПхетเผ็ด
ВодаНа: мน้ำ
БезвкусныйТьы: дจืด
Хлеб, бисквитКханом-пангขนมปัง
ТостКханом-панг-пингขนมปังปิ้ง
Десерт — короткая лапша в сиропеСа: римซ่าหริ่ม
Рисовый десерт (рис свареный с молоком и сахаром)Кха: упа: йа: тข้าวปายาส
РисКха: уข้าว
Жареный рисКа: упхадข้าวผัด
АрбузТэ: нгмо:แตงโม
ЗавтракА: ха: н чауอาหารเช้า
ОбедА: ха: н тхи: ангอาหารเที่ยง
УжинА: ха: н йенอาหารเย็น
Вы голодны?Кхун хиу май кхрап(кха)คุณหิวไหม ครับ(ค่ะ)
Да. Я голоденЧай кхрап(кха) пхом (чан) хиу кхрап(кха)ใช่ ครับ(ค่ะ) ผม (ฉัน) หิว ครับ(ค่ะ)
Где вы хотите покушать?Кхун йа: к тя рап пратха: н тхи: най кхрап(кха)คุณอยากจะรับประทานที่ไหน ครับ(ค่ะ)
Пойдем в ресторан который находится на сой (переулок) 3Пай тхи: ра: н, а: ха: н тхи: йу: со: й са: м кхрап(кха)ไปที่ร้านอาหารที่อยู่ฃอยสาม ครับ(ค่ะ)
Что вы закажите?Кхун тя санг арай кхрап(кха)คุณจะสั่งอะไร ครับ(ค่ะ)
Я закажу суп том ямПхом (чан) тя: санг том йам кхрап(кха)ผม (ฉัน) จะสั่งต้มยำ ครับ(ค่ะ)
Вкусно?Аро: й май кхрап(кха)อร่อยไหม ครับ(ค่ะ)
Очень вкусно!Аро: й ма: к ма: к кхрап(кха)อร่อยมากๆ ครับ(ค่ะ)
Что вы хотите выпить?Кхун тя йа: к ды: м арай кхрап(кха)คุณจะอยากคื่มอะไร ครับ(ค่ะ)
Пива пожалуйстаКхо: би: а кхрап(кха)ขอเบียร์ ครับ(ค่ะ)
Вы уже сыты?Кхун им ры: йанг кхрап(кха)คุณอิ่มหรือยัง ครับ(ค่ะ)
СытИм кхрап(кха)อิ่มแล้ว ครับ(ค่ะ)
Я вегетарианецПхом (чан) пен мангсавират кхрап(кха)ผม (ฉัน) เป็นมังสวิรัติ
Счет (пожалуйста)Чек бин (дуой) кхрап(кха)เช็คบิล (ด้วย) ครับ(ค่ะ)
Без специй (не остро)Кхо: май пет кхрап(кха)ขอไม่เผ็ด ครับ(ค่ะ)
Я не хочуПхом (чан) май ау кхрап(кха)ผม (ฉัน) ไม่เอา ครับ(ค่ะ)
Где находится уборная?Хо: нг нам йу: тхи: най кхрап(кха)ห้องน้ำอยู่ที่ไหน ครับ(ค่ะ)
Жареный рисКха: у пхатข้าวผัด
… С курицейКха: у пхат кайข้าวผัดไก่
… Со свининойКха: у пхат му:ข้าวผัดหมู
… С говядинойКха: у пхат ны: аข้าวผัดเนื้อ
… С морепродуктамиКха: у пхат тхале:ข้าวผัดทะเล
… С креветкамиКха: у пхат кунгข้าวผัดกุ้ง
Суп из рисовой лапшиКуай ти: еуก๋วยเตี๋ยว
… С курицейКуай ти: еу кайก๋วยเตี๋ยวไก่
… Со свининойКуай ти: еу му:ก๋วยเตี๋ยวหมู
… С говядинойКуай ти: еу ны: аก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
Яичная лапшаБа ми:บะหมี่
Яичная лапша со свининойБа ми: му: дэ: нгบะหมี่หมูแดง
ОмлетКхай тьи: еуไข่เจียว
Жареное яйцоКхай да: уไข่ดาว
БрендиЛау бранди:เหล้าบรั่นดี
ВиноЛау вайเหล้าไวน์
ВискиВитки:วิสกี้
ВодкаВотка:ว็อดก้า
ДжинЛау йинเหล้ายิน
ПивоБи: аเบียร์
РомЛау рамเหล้ารัม
Пиво сингхаСингสิงห์
ЧангЧа: нгช้าง
ЛеоЛи: оลีโอ
АчаА: ча:อาชา
ИсанскоеИ: са: н би: аอีสานเบียร์
Две большие бутылки пива чанг пожалуйстаКхо: би: а ча: нг кхуат йай со: нг кхуат кхрап(кха)ขอเบียร์ช้างขวดใหญ่สองขวด ครับ(ค่ะ)
Пиво (уже) закончилосьБи: а мот лэ: у кхрап(кха)เบียร์หมดแล้ว ครับ(ค่ะ)
Дорогая(ой), принеси мне одну бутылку пива сингхаТхи: рак кхо: ау би: а синг кхуат нынг ма хай пхом дуой кхрап(кха)ที่รัก ขอเอาเบียร์สิงห์ขวดหนึ่ง มาไห้ผมด้วย ครับ(ค่ะ)

Варианты приветствия в Таиланде

Вариация жеста вай имеет определенную зависимость от социальной иерархии в тайском обществе. Здесь я имею в виду уровень расположения рук по отношению к голове и телу. Как правило, чем выше руки находятся при жесте, тем о большем уважении говорит вай. Например, делая вай буддийским монахам, тайцы прикасаются большими пальцами лба и низко наклоняют голову. Жест повторяется несколько раз. Этот же тип вайя используют для членов королевской семьи.

Родители обязательно воспитывают в детях культуру вай, понимания типов им передается буквально с молоком матери. Однако, на детский вай не принято отвечать, кивок головой в этом случае будет более уместен и вежлив. Позиции жеста вай варьируются от низкого (в районе груди) до высокого (в районе лба). Нужно быть в курсе статуса того, кому вы делаете вай для более точного положения. Давние друзья приветствуют друг друга, поднимая руки на уровень груди, потому что они равны и хорошо знакомы. Подобный вай делают вышестоящим по тайской иерархической лестнице персонам и пожилым людям, но при этом немного наклоняют голову. В знак большего уважения при жесте вай руки поднимаются на уровень губ, а голова почтительно склоняется. Так приветствуют родителей, учителей правительственных чиновников и других важных персон.

Маленькие дети делают вай своим родителям, поднося ладони ко лбу в знак уважения и послушания. Причем родители не делают ответный вай. Когда дети вырастают, то их вай родителям изменяется, но не намного. Школа для тайцев подобно дому является местом учебы и дисциплины, следовательно, учителям положен такой же высокий вай, как и родителям. То же касается сотрудников, когда они встречают своего работодателя, и тайцев не зависимо от возраста и статуса при встрече с монахом. Во всех случаях ответного вайя не последует.

В кафе, ресторане

Фраза на русскомПереводПроизношение
Ресторанร้าน อาหารРА:Н А:ХА:Н
Сколько это стоит ?นี่เท่าไรНИ: ТХАУ РАЙ
Вкусно, вкусныйอร่อยА-РО:Й
Не вкусно, не вкусныйไม่อร่อยМАЙ А-РО:Й
БутылкаขวดКХУ:АТ
Вилкаส้อมСО:М
Кружка, чашкаถ้วยТХУ:АЙ
Ложкаช้อนЧО:Н
НожมีดМИ:Т
Палочки для едыตะเกียบТА-КИ:АП
Стаканแก้วКЭ:У
ТарелкаจานТьА:Н
СольเกลือКЛЫ:А
Солёныйเค็มКХЕМ
ЛимонมะนาวМАНА:У
Кислыйเปรี้ยวПРИ:ЕУ
Сахарน้ำตาลНА:М-ТА:Н
СладкийหวานВА:Н
ПерецพริกПХРИК
Острыйเผ็ดПХЕТ
Водаน้ำНА:М
БезвкусныйจืดТьЫ:Д
Хлеб, бисквитขนมปังКХАНОМ-ПАНГ
Десерт — короткая лапша в сиропеซ่าหริ่มСА:РИМ
Рисовый десерт (рис свареный с молоком и сахаром)ข้าวปายาสКХА:УПА:ЙА:Т
Рисข้าวКХА:У
Жареный рисข้าวผัดКА:УПХАД
АрбузแตงโมТЭ:НГМО:
Завтракอาหารเช้าА:ХА:Н ЧАУ
Обедอาหารเที่ยงА:ХА:Н ТХИ:АНГ
Ужинอาหารเย็นА:ХА:Н ЙЕН
Диалоги и фразы:
Вы голодны ?คุณหิวไหม ครับ(ค่ะ)КХУН ХИУ МАЙ КХРАП(КХА)
Да. я голоденใช่ ครับ(ค่ะ) ผม (ฉัน) หิว ครับ(ค่ะ)ЧАЙ КХРАП(КХА) ПХОМ (ЧАН) ХИУ КХРАП(КХА)
Где Вы хотите покушать ?คุณอยากจะรับประทานที่ไหน ครับ(ค่ะ)КХУН ЙА:К ТЯ РАП ПРАТХА:Н ТХИ: НАЙ КХРАП(КХА)
Что Вы закажите ?คุณจะสั่งอะไร ครับ(ค่ะ)КХУН ТЯ САНГ АРАЙ КХРАП(КХА)
Я закажу суп Том Ямผม (ฉัน) จะสั่งต้มยำ ครับ(ค่ะ)ПХОМ (ЧАН) ТЯ: САНГ ТОМ ЙАМ КХРАП(КХА)
Вкусно ?อร่อยไหม ครับ(ค่ะ)АРО:Й МАЙ КХРАП(КХА)
Очень вкусно !อร่อยมากๆ ครับ(ค่ะ)АРО:Й МА:к МА:К КХРАП(КХА)
Что Вы хотите выпить ?คุณจะอยากคื่มอะไร ครับ(ค่ะ)КХУН ТЯ ЙА:К ДЫ:М АРАЙ КХРАП(КХА)
Пива пожалуйстаขอเบียร์ ครับ(ค่ะ)КХО: БИ:А КХРАП(КХА)
Вы уже сыты ?คุณอิ่มหรือยัง ครับ(ค่ะ)КХУН ИМ РЫ: ЙАНГ КХРАП(КХА)
Сытอิ่มแล้ว ครับ(ค่ะ)ИМ КХРАП(КХА)
Я вегетарианецผม (ฉัน) เป็นมังสวิรัติПХОМ (ЧАН) ПЕН МАНГСАВИРАТ КХРАП(КХА)
Счет (пожалуйста)เช็คบิล (ด้วย) ครับ(ค่ะ)ЧЕК БИН (ДУОЙ) КХРАП(КХА)
Без специй (не остро)ขอไม่เผ็ด ครับ(ค่ะ)КХО: МАЙ ПЕТ КХРАП(КХА)
Я не хочуผม (ฉัน) ไม่เอา ครับ(ค่ะ)ПХОМ (ЧАН) МАЙ АУ КХРАП(КХА)
Где находится уборная ?ห้องน้ำอยู่ที่ไหน ครับ(ค่ะ)ХО:НГ НАМ ЙУ: ТХИ: НАЙ КХРАП(КХА)
Некоторые блюда тайской кухни:
Жареный рисข้าวผัดКХА:У ПХАТ
… с курицейข้าวผัดไก่КХА:У ПХАТ КАЙ
… со свининойข้าวผัดหมูКХА:У ПХАТ МУ:
… с говядинойข้าวผัดเนื้อКХА:У ПХАТ НЫ:А
… с морепродуктамиข้าวผัดทะเลКХА:У ПХАТ ТХАЛЕ:
… с креветкамиข้าวผัดกุ้งКХА:У ПХАТ КУНГ
Суп из рисовой лапшиก๋วยเตี๋ยวКУАЙ ТИ:ЕУ
Яичная лапшаบะหมี่БА МИ:
Яичная лапша со свининойบะหมี่หมูแดงБА МИ: МУ: ДЭ:НГ
Омлетไข่เจียวКХАЙ ТьИ:ЕУ
Жареное яйцоไข่ดาวКХАЙ ДА:У
Алкоголь:
Брендиเหล้าบรั่นดีЛАУ БРАНДИ:
Виноเหล้าไวน์ЛАУ ВАЙ
Вискиวิสกี้ВИТКИ:
Водкаว็อดก้าВОТКА:
Джинเหล้ายินЛАУ ЙИН
Пивоเบียร์БИ:А
Ромเหล้ารัมЛАУ РАМ
Пиво тайского производства:
Сингхаสิงห์СИНГ
Чангช้างЧА:НГ
ЛеоลีโอЛИ:О
АчаอาชาА:ЧА:
Исанскоеอีสานเบียร์И:СА:Н БИ:А

Как поздороваться, извиниться и поблагодарить тайца?

Русско-тайский разговорник

В нижеприведенных примерах произношения тайских слов на русском языке двоеточие, которое следует после гласной буквы, обозначает долгий (более долгий чем обычно) звук. Для русского человека тайская речь напоминает пение или, чаще, мяуканье. Приедете в Тайланд – поймете, о чем идет речь.

 • Здравствуйте – Саватди:-каа (-кап);
 • До свидания – Лако:н-каа (-кап);
 • Спасибо – Кхопуньн-каа (-кап);
 • Извините – Кхотхо:т-каа (-кап);
 • Вкусно – Аро:й-каа (-кап);

Собственно, вполне достаточно для вежливости этих шести достаточно простых (поверьте, среди тайских слов эти для нашего уха и произношения – одни из простейших) слов.

Если у Вас появилось желание потренироваться на тайцах в произношении фраз на их языке, открывайте большой русско-тайский разговорник и изучайте!

Все остальные простейшие фразы рекомендуем произносить на английском языке.

Русско-Тайский разговорник

значение

произношение

написание

Формы вежливого обращения

вежливое окончание фразы (типа на Вы!)

от женщины

от мужчины

КхА

КхРАП (кап)

???

????

здравствуйте

са-ват-дИ

??????

спасибо

коп-кхун КхРАП (КхА)

????????? (???)

Россия

рат-сиа

???????

В кафе, ресторане

голодный, рис быстрее (несите еду быстрей)!

хьЮ кхАо лЕо!

???????????

ничего(страшного)!

май пен рай

?????????

счёт пожалуйста!

чек бин на КхРАП (кеп тан на КхРАП)

???????????????

половина

крынг

?????

без чили вообще

май сай прик

??????????

хочу

Ау

???

не хочу

май Ау

??????

пить

дым

????

кушать

кин

???

вилка

сОм

????

ложка

чОн

????

нож

мИт

???

салфетка

ти-чУ (по англо-тайски)

??????

стакан

кьЭу

????

бокал

кьЭу вайн

????????

тарелка

чьан

???

зубочистка

май-тьим-фАн

??????????

на пару

нынг

????

быстрее

рэу-рэу

????????

жарко

рон

????

тепло

ун

????

холодно

нАу

????

сдача

нгын тОн

???????

дайте мне

хай чан

??????

это

нИ-нА

?????

жареное на огне

йАнг

????

обжаренное

тхОт

???

жареное

пхАт

???

варёное

том

???

вкусно!

арОй

?????

не вкусно!

май арОй

????????

Название пищевых продуктов

лайм

манАу

?????

чёрный перец

прик тхай дам

??????????

чили перец

прик

????

соль

крЫа

?????

сахар

нам тАн

???????

соевый соус

нам “си-Иу”

???????

отваренный рис

кхАо суай (кхао прАо)

???????   (?????????)

рыба

пла

???

барракуда

пла док-сАк

?????????

скумбрия

пла тхУ

?????

тунец

пла О

?????

форель

пла тхе-пхО

???????

щука

пла пхАй

??????

акула

пла чалАм

???????

свинина

му

???

мясо

нЫа

?????

говядина

нЫа вУа

????????

утка

пет

?????????

курица

кай

????????

морепродукты

тхалЕй

????

кальмары

пла мык

???????

змея

НгУ

??

лягушка

кОб

??

грибы

хет

????

огурец

тэнг-куА

??????

капуста

ка-лам-прИ

??????????

картофель

ман-фарАнг

????????

кукуруза

кхАо-пхОт

???????

лук

хом

???

лук репчатый

хом хуА яй

??????????

морковь

кхэ-рот

?????

помидор

ма-кхЫа-тхЕт

?????????

креветка

кхУнг

????

маленькие креветки (стандартные)

кхУнг-ку-лА

????????

королевские креветки серо-синие (речные)

кхУнг-мэ-нам

???????????

большие креветки красно-серые (морские)

кхУнг лай

???????

большие креветки

кхУнг че-буАй

??????????

лангуст (иглистый лобстер)

кАнг

????

омар (лобстер)

кхУнг-мангкОн

?????????

краб

пхУ

??

устрицы

нам ман хой

??????????

мидии

хой менг пху

?????????

чай

чА

??

арбуз

тэнг мО

?????

ананас

сапарОт

???????

банан

крУай

?????

кокос

ма прАо

???????

манго

ма муАнг

??????

дыня

тынг лЫанг

?????????

паппайа

малако

??????

мангостин

манг-кхут

??????

яблоки

эп-пён

???????

помэло

сом-О

?????

Общие фразы

да

сиа?й

нет

май сиа?й

не понимаю

май кау чай

?????????

не знаю

май ру

??????

я (мужское)

пом

??

я (женское)

ди-чан

?????

за вас!

дэ кун

??????

тебя зовут как?

кун чы арАй

???????????

красивый

суАй

???

до свидания

лА кОн

??????

счастливо!

чок дИ

?????

Как дела?

са бай ди мАй?

?????????

всё хорошо!

са бай дИ

??????

извините

ко-тот

?????

простите

ко а-пай

??????

сейчас

диоу-ни

??????

потом

тат-пАй (ван-нА)!

?????(???????)

что?

арАй

????

когда?

мы-арай

???????

где?

тинай

??????

здесь

ти-ни

??????

сколько?

тау-рай

????????

большой

яй

????

маленький

лек (ной)

????  (????)

есть ли?              

ми мАй?

?????

есть (имеется)

ми

??

Основные выражения на тайском языке

Дасиай
Нетмай-сиай, май-оуа
Спасибо, большое спасибокоб-хун, коб-хун-марк
Пожалуйстамай-пен-рай, ка-ру-на
Извинитекор-тосе, кор-а-ну-ярт
Здравствуйтеса-ват-деэ
До свиданиялар-корн
Поканарн, яо-нарн
Доброе утроса-вас-деэ-торн-сяо
Добрый деньса-вас-деэ-торн-бай
Добрый вечерса-вас-деэ-торн-хум
Спокойной ночира-треэ-са-вас
Как это сказать по…хун-я-пууд-неэ-пен-ва-ёонг-лай…
Вы говорите по…хун-пууд…
Английскипа-са-анг-крит
Французскипс-са-фа-ранг-сез
Немецкипс-са-ер-ре-ман
Яфом (м), сян (ж)
Мыпуак-лао
Тыхун
Выхун
Онипуак-као
Как вас зовут?хун-чеу-ар-рай?
Хорошодеэ
Плохомай-деэ
Женапун-ла-я
Мужса-меэ
Дочьлуук-сао
Сынлуук-сяй
Матьмаэ
Отецпор
Другфуан

Кто сказал, что выучить тайский нереально? Все так говорят. Правильно. Кому охота напрягать мозг и зубрить 100500 способов мяуканья и непонятные кракозябры, которые у тайцев являются буквами. К тому же учить тайский язык не требует ни один учитель, но основные фразы распечатать и носить в кармане вполне можно и нужно. Потому что тайцы далеко не все говорят на английском, а если и говорят, то в большинстве очень плохо — не просто так их английский прозвали «Тайинглиш» — он имеет свой неповторимый стиль и ужасен (представьте если бы коты заговорили вдруг на английском).

В общем, в Таиланде очень часто приходится пользоваться телепатией языком жестов и это привычное дело. Хотя, Паттайе например многие тайцы учат русский, но Паттайя это вообще исключительное место).

Предлагаю вам в помощь мой личный разговорник, который помогал мне в течение нескольких лет жизни в Таиланде — здесь только самые нужные фразы и слова, которых в принципе достаточно для начала. Разговорник писала я сама, поэтому транскрипции написаны максимально просто без лишних заморочек — как мяукнуть так, чтобы вас просто поняли (хотя не факт что и это поможет — такой он Тайский язык).

В конце этой странички↓ вы можете скачать тайский разговорник с самыми нужными фразами в формате PDF, чтобы распечатать его (2 странички или одна с двух сторон) и носить с собой в кармане.

Русско-тайский разговорник

: обозначает долгий звук (т.е. его нужно «тянуть», произносить дольше, чем обычно)

В конце каждого предложения рекомендуется добавлять слово «кхап» для мужчин и «кха» женщинам. Это правила вежливого тона. Если сравнивать с русским языком, то данные слова означают уважение, как говорили в Российской империи «-с», например, конечно-с, сударь-с. Вежливое здравствуйте будет «Савади кхап» (произносит мужчина), «Савади кха:» (произносит женщина).

Основные фразы

ФразаПроизношениеНаписание
ЗдравствуйтеСават ди:สวัสดี
До свиданияЛако́:нลา
СпасибоКхо:п кунขอบคุณ
ПожалуйстаКаруна:กรุณา
ИзвинитеКхо:тхо:дขอโทษ
Ничего страшногоМай пен райไม่มีปัญหา
ДаЧайใช่
НетМайไม่
ХорошоДи:ดี
ВчераМыэ ва:нเมื่อวาน
СегодняВанниวันนี้
ЗавтраПхрунг ни:วันพรุ่งนี้

Знакомство

ФразаПроизношениеНаписание
Меня зовутЧан чы:ฉันชื่อ
Как вас зовут?Кхун чы: арайคุณชื่ออะไร
Как поживаете?Сабай ди май
Хорошо, спасибоКаруна:

Вопросы

ФразаПроизношениеНаписание
Где?Тхи: найที่ไหน?
Куда?Пай най
Когда?Мыа: райเมื่อไหร่
Почему?Тхам майทำไม?
Во сколько?Ги: мо:нг
Куда вы идете?Кхун тя пан найคุณหายไปไหน
Сколько это стоит?Тхау райเท่าไหร่?
Это бесплатно?Ан ни: фри: чай май
Есть ли скидка?Лод дай май

Трудности в разговоре

ФразаПроизношениеНаписание
Я не понимаюЧан май кхау тяйฉันไม่เข้าใจ
Пожалуйста, скажите помедленнееКаруна: пху:д ча:куа ни:กรุณาพูดช้ากว่านี้
Я понимаюКхау тяйเข้าใจ

Где находится?

ФразаПроизношениеНаписание
Где находится …?Ю:тхи найอยู่ที่ไหน ?
АптекаРан кха:й я:ร้านขายยา
БольницаРонг пхаябанโรงพยาบาล
ДокторМо:หมอ
Полицейский участокСатани тамроут/ронпакสถานีตำรวจ
Продуктовый магазинРа:н чамร้านชำ
ПрачечнаяСак ри:дซักรีด
ТуалетХонг на:мห้องน้ำ
ЛифтЛи:фลิฟต์

В ресторане

ФразаПроизношение
Меню, пожалуйстакхо: мену ной
У вас есть меню на русском языке?Кхун ни мену паса: ратсие май
У вас есть меню для детей?Кхун ни мену дек май
Без специйМай то:нг сай пхрик
Не могли бы вы принести …Кхо: … май
СтаканНынг кэ:у
ТарелкаТьа:н
НожМи:т
ЛожкаЧо:н
ВилкаСо:м
ПепельницаТхи: кхи:е бу ри
СалфеткиПха: че:т мы:
ВкусноАро:й
Счет, пожалуйстаЧек бин

В отеле

ФразаПроизношение
У нас проблемаРао ми: пан ха
Я бы хотел …Пхом то:нг ка:н
Я бы хотел взять номер на более высоком этажеПхом то:нг ка:н хо:нг тхи: йу: чан су:нг
Я бы хотел номер …Чан То:нг ка:н хонг ми:
С двухспальной кроватьюТиенг кху:
ДвухместныйКхонг кху:
С ваннойА:нг на:м
С душемФакбуо
Детская кроваткаТиенг дэк
БассейнСа вай на:м
ПолотенцеПха: чед туо
Не работает …Сие
КондиционерКхрыэнг праб ака:т
ТелефонТхорасап
ТелевизорТхоратхад
Свет погасФай даб
Унитаз засоренСуом уд тан
Кран течетКок на:м пид май снит
Замок сломанКло:н прату сие
Ключ от номераГун чэ: хо:нг
Я потерял ключ от номераЧан тхам кунтиэ хонг ха:й
Я захлопнул дверь своего номераЧан пэ:д хонг май о:к
Пожалуйста, разбудите меня в …Каруна: плук чан вела

Еда и напитки

ФразаПроизношение
РисКха:у
ОвощиПхак
КреветкиКунг
КальмарПламык
КурицаГай
СвининаМу:
ГовядинаНыэ
ХлебКханомпанг
ВодаНам плау
ЧайЧа:
КофеКафэ
МолокоНом сод
Свежевыжатый апельсиновый сокНа:м сом кхан
ВиноЛау ва:й
ПивоБие:
ЛедНам кхэнг

Происшествия

ФразаПроизношение
Я потерял свой багажЧан тхам крапау ха:й
У меня украли …Чан тху:к кхамой
Багаж/сумкуКрапау
КошелекКрапау танг
ПаспортНангсы дэн тханг
ФотоаппаратКлонг тхай руп
Помогите мне, пожалуйстаКаруна чуой дуой
Вызовите, пожалуйста …Каруна суой риек
Скорую помощьТамрот
ПолициюЧа:
Произошла аварияКэд убатхет
Машина сбила меняРот чон чан
Мне нужен переводчикЧан тонган хай плэ

Цвета

ФразаПроизношение
БелыйКхау
ЧерныйДам
СерыйТхау
ЖелтыйЛыэ:нг
ЗеленыйКхие:у
СинийНа:м нгэн
КрасныйДэ:нг
РозовыйЧомп:ху

Числа

Вне скобок указывается написание числа, а в скобках указывается графическое изображение числа. Пример на русском: десять (10) — то же самое на тайском สิบ (๑๐).

ФразаПроизношениеНаписание
Су:нศูนย์ (๐)
1Нынгหนึ่ง (๑)
2Со:нгสอง (๒)
3Са:мสาม (๓)
4Си:สี่ (๔)
5Ха:ห้า (๕)
6Хокหก (๖)
7Тьетเจ็ด (๗)
8Пэтแปด (๘)
9Ка:уเก้า (๙)
10Сипสิบ (๑๐)
50Ха: сип
100Ро:йร้อย (๑๐๐)
250Со:нг ро:й ха: сип
500Ха: рой
1000Нынг панพัน (๑ ๐๐๐)
10000Мы:нหมื่น (๑๐ ๐๐๐)

Письменность

Для письма используется алфавит происходящий от языков Мон и Кхмерского похожий на южно-индийский. Всего в тайском алфавите 76 букв из которых 44 согласные (21 с английским звучанием), и 32 гласных (с 48 простыми звучаниями и возможными дифтонгами). Чтение слева направо, часто без пробелов между словами. Если вы просто путешествуете, воспользуйтесь разговорником и элементарными фразами, такими как «Как дела ? Все в порядке».

Трансфер:

К сожалению, универсальной системы транслитерации не существует, и вы увидите обычное тайское приветствие, написанное латинскими буквами – sawatdee, sawaddi, sawasdee, sawusdi и так далее. Не бойтесь потеряться в проверке правильности правописания. Во многих городах достаточно образования, чтобы вас поняли. Структура языка чаще больше схожа с французским, нежели с английским.

Невидимые гласные

Вот отсюда растут уши слухов о слоговости тайского алфавита – если поблизости от согласной нет гласных значков, то между согласными обычно возникает “О”.

รถ

Буквы всего две – р (ร) + т (ถ). А читается “рот”.

Тайская письменность является абугидой, то есть, системой письменности, в которой согласная обычно подразумевает следующую за ней стандартную базовую гласную. Поэтому если вам надо написать “РОТ”, вы используете только “Р” и “Т”, так как и так всем понятно, что между двумя одинокими согласными будет короткое “О” (об этом говорят правила тайского языка), но если надо написать РЫТ или РУТ или РАТ, то тут уже надо использовать три знака…

А если подряд идут три согласные (а не две как в случае с “Р(О)Т”), то между первыми двумя появляется короткое “А”, а между второй и третьей – короткое “О”, то есть, “ПСМ” читается как “П(А)С(О)М”.

Есть и другие правила…

Правила для новичков тут: 1 и тут 2 и тут 3

Ещё одна особенность – согласные, находящиеся в конце слова, меняют своё звучание – это заметно по географическим названиям – например, город “Трад” читается как Трат, а “Убол” читается как Убон (Ратчатхани).

И всё бы ничего, если бы … давайте цитату из википедии, ладно?

А если почти нет пробелов, то как применить упомянутые правила чтения? …

Очевидно, как-то можно. Но с налёту этот гранит точно не разгрызть… А мы ведь ещё про тоны не говорили!

Диалекты

Язык Центрального Тайланда является официальным языком всей страны, на котором пишут и разговаривают тайцы и большинство тайцев понимают его, однако есть три важных диалекта : северо-восточный, на нем говорят в Исане, реже в Лаосе; северный тайский, на котором говорят на северо-востоке и южный тайский, на котором говорят в провинции Чумфон на границе с Малайзией. Каждый из диалектов делится на несколько вариантов. На севере встречаются языки больше похожие на бирманские и тибетские. Как и в английском языке, существует несколько степеней приличия, которые приемлемы только в определенном контексте. Наиболее распространенное слово в кулинарии – рис, обычно используется kin khao (кушать рис), thaan – более благородное обращение, raprathaan – запрещено в использовании в простонародии (резервировано для благородных).

Русско-английский разговорник для общения с тайцами

Самая главная фраза у тайцев и у русских на английском языке в разговоре друг с другом – это “OK” (окей). Это волшебное слово может заменять вопрос “Все в порядке?” и ответ на него “Все хорошо” и не только…

И еще одна из самых нужных фраз на время отпуска в Тайланде – “NO SPICY” (ноу спайси) или “NO CHILI”” (ноу чили): означает это фраза “БЕЗ СПЕЦИЙ”. Если решили в кафе или ресторане заказать какое-либо блюдо тайской или любой другой азиатской кухни, обязательно добавляйте после каждого наименования эту фразу! (иначе Вам подадут настолько острую пищу, что Вы попросту не сможете ее есть).

Вот несколько простых слов и фраз на английском, которые облегчают русско-тайское общение:

Русско-тайско-английский разговорник

 • Здравствуй(те) – Hello – (Хэ’лоу);
 • До свидания! – Good bye! – (Гуд бай);
 • Завтра – Tomorrow – (Ту’мороу);
 • Да – Yes – (Йес);
 • Нет – No – (Ноу);
 • Пожалуйста – Please – (Плиз);
 • Спасибо – Thank you – (Сэнк ю);
 • Большое спасибо – Thank you very much – (Сэнк ю вери мач);
 • Извините (после поступка) – I am sorry – (Ай эм сори);
 • Извините (до поступка) – Excuse me – (Икс’кью:з ми);
 • Вход – Entrance – (Энтранс);
 • Выход – Exit – (Экзит);
 • Открыто/закрыто – Open/closed – (Оупэн/клоузд);
 • Запрещается – Forbidden – (Фобидэн);
 • Я вам очень признателен – Thank you very much – (Сэнк ю: вэри мач);
 • Помочь – Help – (Хэлп);
 • Пожалуйста – Please – (Пли:з);
 • Откуда вы? – Where are you from? – (Уэа а: ю: фром);
 • Я из России – I am from Russia – (Ай эм фром Раша);
 • Туалет – Toilet – (Тоалэт);
 • Паспортный контроль – Passport control – (Паспорт кнтрол);
 • Извините, я не понимаю – Excuse me, i don’t understand – (Экскьюз ми, ай донт андэстэнд);
 • Налево – Left – (Лэфт);
 • Направо – Right – (Райт);
 • Остановите здесь, пожалуйста – Stop here, please – (Стоп хиэ, плиз);
 • Не работает свет – Something wrong with light – (Самтфинг ронг уиз лайт);
 • Что-то случилось с душем – Something wrong with shower – (Самтфинг ронг уиз шауэ);
 • Комната – Room – (Рум);
 • Помогите! – Help! – (Хэлп!);
 • Вызовите полицию – Call the police – (Кол зэ палис);
 • Вызовите врача – Call for a doctor – (Кол фор э дактэр);
 • Я потерялся/заблудился – I’m lost – (Айм лост);
 • Сколько это стоит? – What is the price? – (Уот из зэ прайс);
 • Какова цена? – What does it cost? – (Уот даз ит кост);
 • Мыло – Soap – (Соуп);
 • Зубная паста – Toothpaste – (Ту: спэйст);
 • Шампунь – Shampoo – (Шэмпу);
 • Полотенце – Towel – (Тауэл);
 • Салфетка – Napkin – (Нэпкин);
 • Пепельница – Ashtray – (Эштрэй);
 • Меню – Menu – (Миню);
 • Покажите мне пожалуйста – Show me, please – (Шоу ми: пли:з);
 • Официант – Waiter – (Вэ:ите:);
 • Пиво – Beer – (Би:р);
 • Вино – Wine – (Вайн);
 • Счет пожалуйста – Check please – (Че:к плиз).

Цифры, считаем по-тайски

Ноль — СунОдин — НынгДва — СонгТри — СамЧетыре — СиПять — ХаШесть — ХокСемь — ТьетВосемь — ПэтДевять — КауДесять — Сип

Одиннадцать — Сип этДвенадцать — Сип СонгДалее просто подставлять числа (Сип-сам, Сип-сии..)

Двадцать — Йи СипТридцать — Сам сипСорок — Си сипПятьдесят — Ха сипИ так далее, просто подставляя цифры)

Сто — Рой.Двести — Сонг Рой.Тысяча — Пан.Миллион — Нынг-ларн.

Скачать разговорник в формате PDF (и распечатать) можно тут: Русско-тайский разговорник

Наслаждайтесь Таиландом, это классная страна

Другие полезные посты в моём блоге:

 • В Таиланд самостоятельно: авторский путеводитель
 • Авторский гид по Бангкоку: куда сходить
 • Интересные места Самуи
 • Какую туристическую страховку выбрать (+скидка читателям)
 • Всё про дешевые авиабилеты
 • Копилка матёрых лайфхаков для путешествий

(c) Ольга Салий. Копирование материала запрещено.

Общие полезные фразы:

«Здравствуйте!», «До свидания!» — «савáт-ди кхрап» / «савáт-ди кха»

Далее по тексту будут приводиться фразы только с «мужской» частицей; просто помните, что если вы – женщина, то вам нужно использовать «кха» вместо «кхрап».

«Привет!» — «вáт-ди кхрап»

«Как поживаете?» — «сабáй ди май кхрап»

«Хорошо, спасибо!» — «сабáй ди кхоп кхун кхрап»

«До свидания!», «Прощайте!» – «ла кон кхрап»

«Пока!» — «бай-бай кхрап»

«Удачи!» — «чок ди кхрап»

«Спасибо!», «Благодарю!» — «кхоп кхун кхрап», разговорная версия для близких друзей – «кхоп тяй»

«Я не хочу» — «май áу кхрап»

«Извините!», «Прошу прощения!» — «кхо тхот кхрап», более официальная форма – «кхо апхáй кхрап»

«Ничего!», «Не стоит беспокоиться!» — «май пен рай кхрап»

«Я не понимаю» (включая язык) — «май кхау тяй кхрап»

Магазины, аэропорт

Сколько это стоит?Не́э ла ка та́о лай?Я куплю этоШун я се́у мунМне нужно таксиРиек тэ́кси: ха:й нойМне нужен билет до ЧиангмаяКхо: ту́а пай Чиенгма́й нынг байГде находится камера хранения?Ту: кеп кхонг ю тхина́йЯ потерял свой чемоданПхом/чан тха крапа́у ха:йПомогите, пожалуйстаКаруна: чуай дуа́йАнтикварный магазинРа: н-кха:-кхо: нг-кауБулочнаяРа: н-кха: й-кха-ном-пангКондитерский магазинРа: н-лу: к-куа: тМагазин канцелярских товаровРа: н-кха: й-кхры: анг-ки: анОвощной магазинРа: н-пхакПрачечнаяРа: н-сак-пха:ФотоательеРа: н-тха: й-ру: пХимчисткаРа: н-сак-хэ: нг

«Сказать» бровями

Тайцы придают языку жестов гораздо большее значение, чем жители Запада. Многое можно выразить без слов, лишь формой улыбки или степенью wai при первой встрече. Одной из общих форм невербального общения в Таиланде является yak kiu. Это жест согласия или несогласия, который осуществляется поднятием или опусканием бровей (yak – движение вниз/вверх; kiu – брови). Например, два друга разговаривают, и один из них предлагает сходить в кинотеатр на просмотр фильма, второй в ответ может поднять или опустить брови. «Сказанное» бровями часто сопровождается легкой улыбкой, что повышает значимость сказанного. Если вы не являетесь коренным таиландцем, нет необходимости практиковать навыки yak kiu. Достаточно простых ответов «да» или «хорошо», которые выполняют такие же функции. Но, по крайней мере, вы будете знать, что означает тайский разговор с помощью бровей.

Про любовь

Фраза на русскомПроизношениеПеревод
ЛюбовьКхва: м-ракความรัก
ЛюбитьРакรัก
Я вас люблю (говорит муж.)Пхом-рак-кхунผมรักคุณ
Я вас люблю (говорит жен.)Чан-рак-кхунฉันรักคุณ
Любимая(ый)Тхи:-ракที่รัก
Моё сердце разбитоХу: а-тьая пхом (чан) си: а-лэ: уหัวใจ ผม (ฉัน) เสียแล้ว
Вы сегодня очень красиваяВан-ни:-кхун-су: ай-ма: кวันนี้คุณสวยมาก
Ты красивый! (муж.)Кхун-ло:คุณหล่อ
Мы можем завтра встретиться?Пхрунг-ни:-пхоп-кан-дай-майพรุ่งนี้พบกันได้ไหม
Ты хорошо танцуешьКхун-те: н-ке: нгคุณเืต้นเก่ง
У тебя хорошая машинаКхун-ми:-рот-йон-ди:คุณมีรถยนต์ดี
Кем ты работаешь?Кхун-а: чи: п-арайคุณอาชีพอะไร
Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий